środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Konstrukcja ogrodzenia z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Plot Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastikowe na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak proponowane balaski PCV na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz